• Konigo pri Esperanto-redakcio de ĈRI• Konigo pri Ĉina Radio Internacia
China Radio International
Antaŭ kaj Postkongresaj Ekskursoj
• Antaŭkongresaj ekskursoj
Dumkongresaj Ekskursoj
• Tuttagaj ekskursoj
• Duontagaj ekskursoj
• Programeroj dum UK
Bankedo
• Bankedo
Provizora Programo
• Provizora programo