Vizitu Forumon

Omaĝe al Ivo Lapenna, meritplena akcelanto de Esperanto
Prof. D-ro Ivo Lapenna (1909-1987)
       IVO LAPENNA naskiĝis en Split (Dalmatio, Jugoslavio) la 5-an de novembro 1909 en malnova dalmata, aristokrata familio. La patro, Petar, estis akademia konstruinĝeniero kaj univ. profesoro, la patrino, Amelia, pianistino. Li studis klasikan gimnazion en Split, poste en Zagreb, kie li abiturientiĝis kun bonega sukceso. Juron li studis en la Jura Fakultato de la Universitato de Zagreb, diplomiĝis kun eminenta rezulto en 1932 kaj doktoriĝis la 31-an de oktobro 1933.
Omaĝe al Prof. D-ro Ivo Lapenna
• Osmo Buller, Ĝenerala Sekretario de CO de UEA
• Probal Dasgupta, prezidanto de UEA
• D-ro Klaus Perko
• L. C. Zaleski-Zamenhof
• Sven Ziegler
• D-ro Klaus Perko
• Renato Corsetti
• Ulrich Lins alte taksas pri Prof. D-ro Ivo Lapenna
• Petro Chrdle
• Luis Zamenhof
pli>>
Videoj

Festparolo de Prof. D-ro Ivo Lapenna
         Metz, 1985, parto 4(4)

La Pokalo

"Esperanto Kiel Lingva Esprimo kaj Instrumento de Humaneca Internaciismo"
parto 3(3)

"Esperanto Kiel Lingva Esprimo kaj Instrumento de Humaneca Internaciismo"
parto 2(3)

"Esperanto Kiel Lingva Esprimo kaj Instrumento de Humaneca Internaciismo"
parto 1(3)
pli>>
Fotoj

Kun urugvaja sciencisto

Somerfesto de UK en 1962

Kun d-ro Paul Neergaard

En Kopenhago 1965

Kun aliaj esperantistoj
pli>>
 
Komentu
Ivo Lapenna venkis ĉe Unesko
• Geraldo Mattos:
Ivo Lapenna

Lapenna, verda ĉampiono,
Per stilo rava kaj matura
Sin montras en la fako jura
Esperantista Cicerono.
• Marjorie Boulton:
Ivo Lapenna

Ivo Lapenna, ĉiusence granda,
jen kosma energio propaganda,
la enkarniĝ´ de l´Esperanta vorto,
La mondpotenco de morala forto!
• Kaloman Kalocsay:
Kian impreson faris al vi nia venko en Montevideo?

Lapenna venkis ĉe UNESKO
Per strategi' kaj streĉo nerva :
El la lastvica seĝ' observa .
Grandiĝis kun mirakla kresko
• Reto Rosetti:
Lapenna ĉe Unesko

Ni scias nun pri l' tuta epopeo :
kiel, sub ĉia baro kaj opono,
li ŝiris el la faŭko de pereo
la venkon, per potenco de la kono
pli>>
Historie Gravaj Dokumentoj
• Birthe Lapenna:
La du konceptoj de Ivo Lapenna "Aktiva Neŭtraleco" kaj "Humaneca Internaciismo"

Tutkore mi dankas al la Komitato de la "Kvara Tutamerika Kongreso de Esperanto" pro la fakto, ke ĝi elektis min "kiel unu el la plej gravaj prelegontoj", ĉar tio montras, kiel alte la membroj de la Komitato taksas la idearon de mia edzo, Prof. D-ro Ivo Lapenna. Principe mi akceptis. Kvankam mi ne estis certa, ĉu mi povos veni al Bogota, mi tamen decidiĝis prepari la prelegon.
• Prof.D-ro Ivo Lapenna: Manifesto 77 de la Esperanto-Movado:
Por Paco en Libereco - Por Libereco en Paco

Ni opinias, ke la monda paco kaj la respekto de la fundamentaj homaj rajtoj estas nedisigeble kunligitaj kaj reciproke kondiĉitaj, kiel rekonite ankaŭ en la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj en aliaj gravaj intenaciaj aktoj. En la Solena Enkonduko de la Ĉarto la "kredo je la fundamentaj homaj rajtoj, je la digno kaj valoro de la homa personeco" troviĝas sur la sama nivelo
• Prof. D-ro Ivo Lapenna:
Internacieco de Esperanto

Artikolo dediĉita de Prof. D-ro Ivo Lapenna memore al la 100-jara jubileo de Esperanto.
Ekde sia naskiĝo en 1887 Esperanto suferis pro diversaj malsanoj: ĝin atakis la ido-krizo, la jam kronikaj riproĉoj pro la "ĉapelitaj" literoj, la sterilaj diskutoj, eĉ disputoj, ripetiĝantaj de tempo al tempo, pri demandoj jam delonge solvitaj, ekzemple pri la kristale klaraj pasivaj participoj
pli>>