Ĉina Radio Internacia
• PEKINA DEKLARO
La 89a Universala Kongreso de Esperanto, okazinta en Pekino, Ĉinio, de la 24a ĝis la 31a de julio 2004 kun 2031 partoprenantoj el 51 landoj,
traktinte la temon "Lingva egaleco en internaciaj rilatoj",
notante, ke la jaro 2004 markas 50 jarojn da oficialaj rilatoj inter UEA kaj Unesko,
pli>>
v Premiado de artikolokontribuo en ĈRI
v Mesaĝo de Vica Direktoro-Ĝenerala de Unesko Okaze de la Nitobe-Simpozio
v Salutmesaĝo de Louis C. Zaleski-Zamenhof al la 89-a Universala Kongreso de Esperanto
v Salutvortoj de Wu Bangguo al la 89-a UK
pli>>
Inaŭguriĝis la 89-a UK en Pekino
Saluton kaj dankon el Kolombio
Karaj geamikoj, el urbo Medellin, Kolombio, mi sendas elkoran saluton al ĉnaj esperantistoj, al la ĉina popolo ĝenerale, kaj dankas vian radiostacion pro la informoj pri la Universala Kongreso.Luis Guillermo RESTREPO RIVAS
LEE Jung-kee Gratulon el Seulo!
Kun ĝojo kaj kontento mi revenis de Pekino kun koreaj gesamideanoj. Mi kore dankas al ĉiuj ĉinaj samideanoj,kiuj sukcese aranĝis Kongreson. Sukceson al vi. LEE Jung-kee el Koreio
More>>
 

Parolado de Chen Haosu en fermo de 89-a UK
Oni povas diri, ke tio estas kongreso plena de ĉarmeco kaj ĉinaj trajtoj. Permesu al mi, en la nomo de la Ĉina Popola Asocio por Amikeco kun Fremdaj Landoj, esprimi varman gratulon al la estrranoj de UEA, LKK jah ĉiuj ĉeestantoj de la kongreso.
pli>>