[Ĉina Fama Komponisto]
Liu Wenjin 
Gao Weijie
Fu Lin 
Wang Luobin 
Lei Zhenbang 
Zhang Li 
Tian Han 
Xu Peidong  
Qiao Yu 
Nie Er 
Liu Tianhua 
[Ĉina Fama Direktisto]
Yan Liangkun  
Piao Dongsheng 
Hu Bingxu 
Chen Xieyang  
Zheng Xiaoying  
Li Delun  
Chen Zuohuang 
Peng Xiuwen 
[Ĉina Fama Kantistoj]
Tang Can 
Yan Weiwen  
Yang Hongji 
Lu Jihong 
Liao Changyong 
Guo Lanying  
Zhang Ye 
Wu Bixia  
Cheng Zhi 
Song Zuying 
Jiang Dawei 
Zhou Xiaoyan 
Hu Songhua  
[Ĉina Fama Ludisto]
Wang Ciheng 
Sheng Zhongguo
Tang Junqiao 
Xue Wei 
Zhao Songting  
Lu Rirong 
Liu Dehai 
Liu Mingyuan 
Fu Cong
Song Fei