Adiaŭu 2020, Brakumu 2021

Mirinda Published: 2021-01-01 12:16:43
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

Saluton, karaj amikoj, mi estas Mirinda

Saluton! Mi estas Lucia.

Hodiaŭ estas la unua de januaro,

Ni finfine bonvenigas la novan jaron.

Feliĉan Novan Jaron!

En la lastaj tagoj ni ricevis multajn

bondezirojn de iuj esperantistoj

tra la tuta mondo.

Inter ili estas estroj aŭ respondeculoj de

E-societoj.

Hodiaŭ ni legos kelkajn el ili al vi.

Prezidanto de UEA Duncan Charters donis

sian novjaran mesaĝon:

Nova jaro, novaj lecionoj, novaj esperoj.

Kion esperigan alportos 2021 por UEA

kaj nia mondo?

Dum 2020, la pandemio kaj rilataj

ekonomiaj krizoj skue unuigis la mondon

kaj samtempe klare vidigis la profundajn

breĉojn kiuj daŭre dividas la homaron

Ni ĉiuj devis pli profunde pensi priniaj personaj

sekureco kaj estonteco, pri kiel efikas niaj

agoj sur aliajn individuojn, konatajn

kaj nekonatajn, kaj kian respondecon

ni prenu por konservi por estontaj

generacioj la stabilecon de nia planedo.

Ĉu nia destino estas simple observi,

studi, konstati malprogreson en

akcepteblaj vivkondiĉoj por grandaj

partoj de la terloĝantaro,

perdon de bestaj kaj plantaj specioj,

kulturoj, lingvoj?

En la mesaĝo, li ankaŭ menciis pri

la laboroj de UEA en la pasinta jaro 2020.

Li diris: Efektive dum 2020 ni preparis

la vojon per zorga esplorado,

kaj 2021 estos decidojaro por granda

parto de nia laboro, do estu pretaj!

Via Estraro kaj via Komitato jam

konscience kaj pli vigle laboris tiucele,

montrante per kunlaboro de centoj

da aktivuloj kiel ni povis rekoncepti

niajn Kongresojn en la VK

kaj Mondafest’ kaj reimagi

nijan aliajn servojn.

Kiun oni provis krei kaj konservi antaŭ kelkaj jaroj.

Videomaterialo estas ĉiam viva, povas esti

Muziko kaj videoj estas la novaj protantoj

de nia kulturo kaj de mondkulturoj

kiel la hispana. Nia jam havas konstantan

kanalon por muziko kaj aliaj programeroj,

Muzaiko, kaj eble venis la momento

por repensi la 24-horan televidkanalon

kiun ni povas esti tre altkvalita, utilas

por plirapidigi la lingvoakiradon.

Je la fino de la mesaĝo, Duncan Charters diris:

Ni devas daŭre serĉi servojn kiujn

ni povos proponi al la ekstera mondo.

Nia celo estas, ke Esperanto fariĝos

natura kaj vaste aprezata kontribuanto

al la socio kiun ni bezonos por

“plibonigi interpersonan kaj

internacian harmonion”.Peng Zhengming, prezidanto de Hubei Esperanto Asocio

Saluton, karaj geamikoj, gekoletoj en Esperantuja afero:

Mi estas Tigro Peng el Wuhan, Ĉinio.

Tuj venos la tempo de festoj.

2020 estas tre grava kaj mejloŝtona jaro por ni

uhanoj kaj eĉ por ĉiuj anoj de la terglobo...

Ni spertas kaj eĉ ankoraŭ suferas de la katastrofo,

la pandemio de kronviruso. Ĉuj kontinentoj klopodas

por batali kontraŭ la persista virusoatako.

Ĉinoj ne kuraĝas ĉesi en la strebado kvankam

verŝajne pli kaj pli,

iom post iom malpeziĝas la danĝera situacio.

Do venontaj festoj fakte estos testoj por ni homoj.

Ni ĉuj devu respekti al naturaj reguloj kaj kunlabori inter ni,

Por plibonigi nian kuneston.

Ofte manlavadi, kunmaski kaj teni taŭgan

interpersonan distancon,

Ĉe ni estas ĉie konigita.

Tra la tuta 2020, ni esperantistoj, apenaŭ povas vizitadi,

akceptadi, renkontiĝadi fizike inter ni…

Feliĉe en malfeliĉoj ni ankoraŭ povas utiligi interretajn metodojn

por teni nian interkomunikadon.

Mi persone ege esperas, ke la malfacila periodo

Plirapide paŝu kaj pasu, la facila vento povu

Kunporti bonajn novaĵojn al la mondo kaj la homaro.

Fine, je la nomo de Hubei-a Esperanta Asocio, kiel ĝia

prezidanto, en Wuhan, mi deziras finvenkon en optimisma forto

en la bonvenigo al 2021!Liu Hongyuan, observanto de Jiangsu-a Esperanto-Ligo

La historia ĉapitro de la jaro 2020

baldaŭ forturniĝos.

Retrorigardante la vojon kiun ni iris dumjare,

ni forte emociiĝas.

Ni, kune kun la patrujo, spertis kaj spertas

la batalon kontraŭ la epidemio

kaj la danĝeran situacion internacian.

Dum la ĉi-jaro ni ankaŭ faris multe da laboro

por la Esperanta afero.

Ĉar ni ne estas profesiaj esperantistoj,

tial ni laboras je la prezo de pli da penoj.

Tamen ni trankviliĝas kun granda ĝojo rigardinte,

ke nian lingvon ekscias pli kaj pli da homoj

kaj ke ĉiam pli multiĝas niaj atingoj.

Alproksimiĝas la nova jaro.

Pli multe da laboro atendos nin.

Kiel loko rimarkinda kun elstaraj popolanoj,

Jiangsu-provinco posedas bonajn kondiĉojn

por la Esperanta afero de amasa karaktero.

Ni devas bone utiligi nian lingvon kiel ilon por pli bone

kontribui al la kultura laboro de nia provinco.

Kiam ni faras rerigardon al la pasinteco

kaj planon por la estonteco,

ni estas plenaj de memfido.

Estas nia deziro, ke ni pli pene laboru en la nova jaro,

konstante kunmarŝu kun la tempo,

kaj plibonigu nian futuran laboron.

Ni deziras prosperon al nia patrujo

kaj ankaŭ al nia Esperanto-afero!


Jen estas bondeziroj el du membroj de

la Esperanto-Asocio Giorgio Canuto de Parmo.

Ili estas emeritaj universitataj profesoroj.

Profesoro Mario Servi:

Nova jaro staras antaŭ la pordo.

Miaj revoj pri la venontaj monatoj.

Mia ĉefa revo dum la venontaj monatoj estus

la kompleta kaj fina malvenko de KOVID; sed ĉar

ni ĉiuj scias, ke tia revo ne povas efektiviĝi,

ni alvenas al pli realismaj deziroj.

Do: la ĉefa revo konsistas en ne esti infektita de KOVID,

nek mi nek miaj amatoj. En ĉi tiu kadro,

oni povas ĝui iujn avantaĝojn

(kiuj povas ŝajni malgravaj,

sed ne neglektindaj)

devenantaj de la malfeliĉa kadro, en kiu ni vivas.

Ekzemple, ĉiuj agadoj, kiuj okazis antaüe

pere de fizika ĉeesto, nun povas okazi interrete

kaj oni tiel ŝparas la tempon de vojaĝo,

ĉar ĉiu partoprenas de sia hejmo; alia avantaĝo

de fizika izolado povus esti pasigi malpli da tempo

en vana babilado kaj pensi pli, legi pli,

aŭskulti pli da muziko. ..

Projektoj por la estonteco?

Estas tre malfacile projekcii vin al situacio

de normaleco, kiam ĉiuj

magraj kaj konfuzaj informoj, kiujn vi havas,

pensigas pri daŭro de la pandemio

dum almenaŭ du aŭ tri jaroj.

Pesimisto? Mi ne scias, eble realisma!


Profesorino Maria Gracja Mezzadri:

2020 estis por ĉiuj tre malfacila kaj drama jaro

pro la pandemio de KOVID-19.

Ni povas nur esti feliĉaj,

ke tiu ĉi malbona jaro finiĝos.

Dum ĝi multe konsolis kaj helpis min

la geamikoj de la Esperanta Sumoo.

Mi certe elkore dankas al ili.

Dum la venonta jaro 2021, kiel almanakvendisto,

mi bondeziras al ĉiuj miaj geamikoj

kaj al ĉiuj personoj, pacon kaj serenecon.

Pleje, mi bondeziras al ni ĉiuj, ke la popoloj

de la tuta mondo komprenu la moralan

neceson zorgi pri la Tero

kaj protekti ĝian biodiverseconRelated stories

Share this story on