• Konigo pri Esperanto-redakcio de ĈRI• Konigo pri Ĉina Radio Internacia
China Radio International
La Esperanta disaŭdigo de Ĉinio estas unu el la 43-lingvaj disaŭdigoj de Ĉina Radio Internacia. Ĝi komenciĝis en la 19a de decembro, 1964. Nun la disaŭdigo okazas ĉiutage, unu horon al Eŭropo, Latin-Ameriko, Azio kaj Oceanio respektive laŭ mallongaj ondoj, kaj unu horon al Eŭropo laŭ mezaj ondoj pere de reelsendo en Albanio. Ĉiuj programoj estas samtempe disaŭdigataj interrete.
• Anarkiismo kaj diskonigo de Esperanto en Ĉinio
Rudolf Burmeister
Silvia Rottenberg kaj R.Sartor kun la ĵurnalisto Marcelo Montenegro
pli>>
v Gratulan mesaĝon el Barbara de Pola Radio
Karaj Radiaj Gekolegoj, akceptu elkorajn gratulojn lige kun via grandioza jubileo, la 40-jariĝo de la Esperantilingvaj Elsendoj de Ĉina Radio Internacia.
v Mesaĝo de Clay
Ĉi-jare la Esperanta elsendo de Ĉina Radio Internacia fariĝas 40 jara. Tiu jubileo koincidis kun la sukcesa 89-a Universala Kongreso de Esperanto en Pekino, al kiu Ĉina Radio Internacia grave kontribuis.
• Artikolo de Ivan Budinov el Bulgario
La komenco estis antaŭ du jaroj en alia bela kaj amikeca lando – Brazilo. Mi kaj mia fratino Rumjana partoprenis en la 87-a UK en Fortalezo. Ni estis en la kongresejo kaj interparolis kun iu ĉina samideano, kiu donis al ni iun ĉinan formularon por partopreni en konkurso de Esperanta elsendo de ĈRI. Iu fama bulgara filozofo Jordan Vatev diris, ke li bedaŭras, ke li ne renkontis la ĉinon. Ni estas feliĉaj, ĉar ni renkontiĝis kun niaj geamikoj el Ĉinio en la malproksima Brazilo.
• Artikolo de s-ino Saulcerite Neilande el Latvio
Menciindas estas viaj programoj pri la novaĵoj el la tuta mondo. Via redakcio propagandas ne nur vian landon, sed ankaŭ laboras mondskale kaj via internacia laboro estas laŭdinda, servas por amika kaj paca kunlaboro inter diversaj popoloj…
pli>>
[an error occurred while processing this directive]
pli>>