• Konigo pri Esperanto-redakcio de ĈRI• Konigo pri Ĉina Radio Internacia
China Radio International
• La 91-a UK daŭre glate iras post unutaga paŭzo
Post unutaga paŭzo, la 91-a UK daŭrigas enhavoriĉajn kunsidojn kaj diskutojn, inkluzive de Kongresa Temo, Internaciaj Ekzamenoj, Internacia Kongresa Universitato kaj tiel plu. En la kunsidoj pri Internacia Kongresa Universitato, fakuloj Maŭro La Torre kaj Iva'n Bujdoso' faris prelegojn respektive kun jenaj temoj: Ĉu komputilo helpas komprenon?
pli>>
Novaĵoj
• La 91-a UK daŭre iras laŭplane
• La 91-a UK glate iras
• Inaŭguriĝis la 91-a Universala Kongreso de Esperanto en Florenco, Italio
• La prezidento de Italio patronos la Universalan Kongreson
• Esperantologia konferenco dum UK
• 72-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj en Florenco
• Okazis kunsido de LKK de 92-a UK
pli>>
Pasintaj Universalaj Kongresoj
Fotoj
pli>>
v Kiel Esperanto povas disvastigi sin en la scienco---Intervjuo al Amri Wandel
v Tago de la Lernejo de la 91-a UK en Florenco de Italio
pli>>